تبلیغات

By Business Card Designsخالد on Twitpic به وبلاگ خالد عزیزی خوش امدید - زندگی نامه احمد شاه عسعود
 

زندگی نامه احمد شاه عسعود

نوشته شده توسط :khaled khaled
پنجشنبه 9 تیر 1390-11:27 ق.ظ

زندگینامه سپهسالاراسلام احمدشاه مسعود

احمد شاه مسعود فرزند دوست محمد یكی از افسران عالی رتبه پولیس دردهم سنبله سال 1332 خورشیدی[1] 1/9/1953 در دهكدهء جنگلك بازارك پنجشیر زاده شد . در پنج سالگی شامل مكتب شد و تا صنف دوم در مكتب بازارك درس خواند.
وقتی پدرش به حیث قوماندان ژاندارم پولیس هرات مقرر گردید او صنف سوم و چهارم را در مكتب موفق هرات خواند.
مسعود آموزش های نخستین د ینی را نزد ملا امام مسجد جامع هرات فرا گرفت .
پس از تقرر پدرش در كابل او شامل لیسه استقلال گردید و تعلیماتش را در همان لیسه به پایان برد.
مسعود كه از همان آغاز طفولیت آثار و علایم استعداد بلند درسیمایش نمایان بود، پس از صنف دهم در مكتب هم به حیث شاگرد ممتاز شناخته شد.
زبان مادری اش فارسی بود درپهلوی آن به زبان پشتو، اردو و فرانسوی روان صحبت میكرد. او به زبان عربی نیز آشنایی داشت .
مسعود: « برای من شمال و جنوب، فارسی و پشتومطرح نیست، ما میتوانیم در خانهء مشترك خود به هر زبانی با هم حرف بزنیم .»
مسعود علاقهء فراوانی به سپورت داشت و جوانان و نو جوانان همسن و سالش را نیز به سپورت تشویق میكرد. هنوز چهارده سال داشت كه تیم والیبالی را در دهكدهء زادگاهش جنگلك ساخت و در رخصتی های تابستانی با تیم های والیبال قریه های دیگر پنجشیر مسابقات دوستانه یی را برگزار میكرد.
قدرت اجرایی و داشتن دسپلین نه تنها او را عزیز و دوستداشتنی ساخته بود ، بلكه با این عملكرد حیثیت رهنما و پیشگام را در میان دوستان بیشمارش یافته بود .
مسعود:« ما در كارته پروان زنده گی میكردیم ، جاییكه در آن من دوستان خوبی داشتم. ما در حدود پنجاه تا شصت تن بودیم . در آن زمان من دانش آموز صنف هفتم لیسه استقلال بودم كه مسوؤلیت آنها را به عهده داشتم.» [2]
مسعود به ورزش های متنوع علاقه مندی داشت، كه بعد ها برای انجام همهء آن فرصت كمی داشت . ورزش های دوست داشتنی ا ش، فتبال ، اسپ سواری، آببازی و كاراته بودند.
در تیم فتبال محلی یی كه در آن زمان در كارته پروان داشتند ، او نقش یك مربی فعال را داشت . علاوه بر آن مسعود عشق فراوانی به مطالعه و بازی شطرنج داشت. او بیشتر به خوانش سفر نامه ها و تاریخ علاقه مند بود . مسعود در عرصه شعر و سخن آثار پیشگامان ادبیات فارسی؛ چون : مولانا جلال ا لدین بلخی، سنایی غزنوی، بیدل و حافظ رامیخواند و دوست داشت .
مسعود:« اشعار حافظ را دوستدارم وآن راهمیشه وبار بار میخوانم. این اشعار درمن اثر دگر گون ساز والهام بخشی دارد. موسیقی بیان احساس درونی انسان است . شعر وموسیقی بالای هر آدمی اثرش را دارد.»
سال 1351خورشیدی مسعود آموزشگاه ریاضی « آرین» رادر محل زیستش در پارك بهارستان جامی واقع كارتهء پروان اداره میكرد كه درآن او نه تنها به همصنفانش بل كه به شاگردان زیادی درس ریاضی میداد.

این كه مسعود چه گونه به سیاست دلچسپی پیدا كرد؛ خودش گفته است: « پدرم دوستان زیادی داشت كه به سیاست آشنا بودند. آنها به خانهء ما می آمدند و روی سیاست های منطقه و جهان بحث و گفتگو میكردند. طبیعی بود كه این صحبت هاو نشست ها نقشش را در من داشت . و اثراتش در آینده هم نیز باقی ماند .»[3]

شاگرد صنف نهم لیسه استقلال ، اولین بار آدم فعال سیاسی شد.
مسعود هنوز شاگرد صنف هشتم و نهم بود كه فعالیت كمونستها در مكاتب كابل آغاز گردید. این كه او مفكوره خود را با كمونست ها هماهنگ ساخته نمی توانست ، تیره گی هایی بین او و شاگردانی كه مفكورهء كمونستی داشتند پیدا شد.
مسعود كه هنوز تجربه كافی سیاسی نداشت، از امكانات زیادی هم بر ضد این گونه فعالیت ها بر خوردار نبود . گرچه فعالان سیاسی آن زمان درگیری هایی نیز میان هم داشتند ، اكثراً افراطی های چپ گرا بودند . این امر باعث توجه مسعود به نهضت اسلامی گردید .

1352 (1973) بعد از امتحان كانكور نظر به علاقه اش به انجنیری و مهندسی شامل انستیتوت پل تخنیك كابل شد. در همین سال او رسماً به جمعیت اسلامی پیوست و همراه انجنیر حبیب الرحمان كه یكی از پیشگامان نهضت اسلامی بود آشنا شد .
در دوران حكومت محمد داؤد كه مردم او را نزدیك با كمونیزم و شوروی میدانستند، اولین پلانهای كودتا یی تحت فرماندهی انجنیر حبیب الرحمان كه مسعود هم در آن سهم داشت طرح گردید . پس از افشای این پلان ها ، انجنیر حبیب الرحمان مدت شش ماه زندانی شد و مسعود هم كابل را ترك گفت .
حكمتیار كه در آن زمان مسوولیت امور نظامی جمعیت اسلامی را داشت ، به این عقیده بود كه از طریق ترور میتوان به هدف رسید . كه هدفش از ترور گذاشتن بم ، پاشیدن تیزاب و قتل مخالفین سیاسی اش بود . درین زمان مسعود شدت بیزاری خود را در برابر تند روان اسلامی ابراز كرد ، در حالی كه عده یی در نهضت نیز از تند روی حمایت میكردند، مسعود با این گونه تحركات مطلقاً مخالف بود و در آن تباهی و نابودی مردمی را میدید كه خواهان خدمت كردن به آنها بود . این اختلاف نظر اساساً باعث در گیری شدیدی میان آنها گردید .

احمد ولی مسعود در بارهء برادرش گفت :« او به تمام معنا یك مسلمان بود ، همان گونه كه یك انسان اعتدال گرا . به این وسیله میخواهم بگویم كه او نه تندرو بود و نه هممانند آنها در زنده گی شخصی ، اجتماعی و ‌سیاسی . او معتقد به اجرای یك حاكمیت معتدل اسلامی در افغانستان بود.»
به قول احمد ولی، احمد شاه مسعود میگفت: « تند رو های چپ و راست در افغانستان جایی ندارند زیرا آنها برخلاف خواست های‌مردم عمل میكنند. از این رو ما نمیتوانیم در افغانستان هممانند حكومت های‌رایج اسلامی را داشته باشیم.»[4]

در سال 1353(1973/1974) به هدایت حكمتیار حركت دیگری صورت گرفته كه ناكام ماند و منجر به دست گیری صد ها محصل گردید .

مسعود یك محصل سخت كوش، هد فـمند و متوجه تحصیل بود. هدفش از تحصیل و آموزش، خدمت به وطن و مردمش بود .

بعد ازآنكه كاكایش عبدالرزاق خان (یك تن از صاحب منصبان بلند رتبه دولت داؤد) مسعود را كه توسط دولت داؤد گرفتار میگردید ، هشدار داد ؛ مسعود كه یكی از فعالان سیاسی در انستیتوت پل تخنیك كابل بود؛ انستیتوت پل تخنیك را ترك گفت و در سال 1353(1974) به همراهی انجنیر جان محمد برای اولین بار به پاكستان رفت.

بعد از مدت كوتاه دوباره فعالیت های سیاسی را در داخل كابل آغاز كرد و موفق گردید كه عده یی از افراد ناراضی دولت رابه طرفداری خود فرا خواند. مسعود فعالیت های سیاسی اش را ادامه داد تااینكه در 1354(1974) قیام مسلحانه پنجشیر صورت گرفت . مسعود 22 ساله باعده یی از یارانش كه اعضای ‌جمعیت بودند با وجود تلف شدن عده یی ازهمسنگرانش ، در ظرف یك الی دو ساعت تمام پنجشیر را تحت كنترول در آورد ویك ادارهء دولتی را خلع سلاح كرد.
حكمتیار وعده داده بود كه همزمان با قیام در پنجشیر قوای نظامی دولت مصروف میشود و در كابل یك كودتای نظامی ‌رخ خواهد داد .
در كابل هیچ حركتی‌صورت نگرفت . مسعود و همراهانش افشا شدند و به این صورت قیام كننده گان به خدف نرسیدندوعده یی توانستند پنجشیر را ترك گفتند .
مسعود بعد از یك ماه به صورت مخفی دوباره به كابل آمد و از آنجا به پشاور پاكستان رفت كه درآن جا هم مخفی بود و از طرف استخبارات مخفی پاكستان تعقیب میشد .

بعد از این قیام نظریات در داخل جمعیت اسلامی هم فرق كرد. بعضی طرفدار این قیام بودند و برخی این قیام را ناسنجیده و یك اشتباه میدانستند. این موضوع باعث دو پارچه گی جمعیت گردید . كسانی كه مخالف قیام بودند، با پروفیسور ربانی ماندند كه مسعود هم یكی‌از آنها بود و طرفداران قیام به حكمتیارپیوستند.
این دو گروه گاه با هم نزدیك و گاه دور میشدند. تا اینكه تحت رهبری قاضی امین وقاد هر دو با هم یكجا شدند .
حكمتیار با نزدیكی ‌به شبكه استخباراتی ‌پاكستان ، رقبای‌سیاسی ‌خود را یكی ‌یكی‌از بین برد . یكی‌از این جمله همان انجنیر جان محمد بود.

حكمتیار ورهنمایان‌ پاكستانی اش كلو وبابر میخواستند مسعود را كه درآن وقت در خانهء حكمتیار بود اختطاف كنند . مسعود كه از جدی بودن این موضوع خبر شد، پهره دار های پاكستانی را با دو تفنگچه یی كه همیشه با خود داشت تهدید كرد و از آنجا خارج شد . اوتا كودتای ‌ضیاالحق به صورت مخفی در پاكستان ماند .

بعد از این واقعه جمعیت فعالیت های مستقل خود را آغاز كرد . و مسعود تا كودتای كمونستی 1357(1978) به كابل رفت و آمد داشت .از فعالیتش در كابل تنها دوستان نزدیكش خبر داشتند. به گفته یكی از نزدیكانش، اوبیشتر در شهرستان های شرقی افغانستان به سر میبرد تا از نظر پولیس امنیتی كابل در امان باشد .

مسعود به نورستان كه از نخستین مراكز قیام علیه شوروی بود، رفت . او میخواست ببیند كه عقیده مردم به مقاومت چه است . بعد از این كه مسعود به تصمیم مردم یقین پیدا كرد در 1358(1979) ( آغاز تجاوز قوای شوروی در افغانستان) با دسته یی كه شامل 20 مرد جوان بود، به طرف پنجشیر روان شد .در كنر هم مبارزانی كه به جهاد آغاز كرده بودند این دسته را خوش آمدید و خیرمقدم گفتند و مقداری از سلاح و مهما ت غنیمت گرفته شده خود را به دسته زیر فرماندهی‌مسعود اهدا کردند.

مسعود همراه با همرزمانش داخل پنجشیر، محل زادگاه خود شد .
شاهدان عینی میگویند ، در پنجشیر او بزرگان و ریشسفیدان محل را گرد خود جمع كرد و راجع به مقاومت مسلحانه با آنها به تفاهم رسید. مسعود در تمام قریه ها با مردم گفت وگو كرد . مردم پنجشیر برای مبارزات مسعود در راه آزادی مردم و سرزمینش، به هر نوع قربانی حاضر بودند .
درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 

Get Facebook Buttons